Условия за ползване

Поради липса на човешки фактор в изпращането и получаването на поръчки чрез мрежата (online), е необходимо да вземете предвид долуспоменатите условия преди да попълните данните си или/и поръчката си. Моля, прочетете внимателно!
Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви  (browsers), за да поръчате чрез нашия сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран  JavaScript.
Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
За пиците от менюто можете да добавите повече продукти, с допълнително заплащане,  както е упоменато в менюто. Премахването на продукти не променя цената на пицата.
Минималната сума за онлайн поръчка за доставка е 10лв.
При пиците на специална офертна цена всяка замяна се таксува.
Поръчките, както и данните за контакт на клиенти, които поръчват за първи път, може да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, молим, да упоменете в  online поръчката си телефон, така че да имаме възможност да ви позвъним за потвърждение.
Pizzerito не може да гарантира непрекъснатото функциониране на www. pizzerito.com и не носи никаква отговорност относно който и да било технически или друг проблем при ползване на www. pizzerito.com
Защита на лични данни
Ползването на услугите, предоставени от www. pizzerito.com, включително и предоставянето на услугите за online поръчка на продуктите Pizzerito, предполага осигуряване на възможността за контакт с вас. Следователно е необходимо, при регистрацията ви, да заявите точните данни, които ще ви бъдат поискани, като например: име, електронен адрес, пощенски адрес, телефон.  С регистрирането ви на www. pizzerito.com и въвеждането на изискуемите данни предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните ви данни, които доброволно въвеждате за целите, упоменати по-долу.
 Pizzerito събира и съхранява изключително и само данни, които вие й известявате при въвеждането на изискуемата информация в съответните полета или/и на отговорите ви в рамките на конкретни дейности, които извършва Pizzerito и доброволно можете да участвате.
 Цел на събирането, ползването и обработката на личните ви данни, които заявявате на дружеството, е предоставянето на услугите и на продуктите, които искате чрез уебсайта (website), за получаването на които се изисква ползването или/и обработката им, напр. online поръчки, продажба и дистрибуция на продуктите и на услугите, които се предоставят от Pizzerito изключително чрез www. pizzerito.com.
В рамките на предоставянето на услугите и продуктите Pizzerito си запазва правото да ползва данните за контакт, които сте предоставили, за изпращането чрез e-mail, SMS и други комуникационни канали на информационни  съобщения относно продуктите и услугите й, както и съответни оферти, обяви и други промоционални инициативи, които Pizzerito може да предприеме.
Доколкото желаете, можете де поискате по всяко време да се информирате относно личните си данни, които се съхраняват от Pizzerito, получателите им, целта на съхраняването и на обработката им, както и изменението, корекцията или отписването им, изпращайки електронно писмо на адрес www. pizzerito.com от електронния адрес за контакт, който сте заявили, прилагайки копие от личната си карта.
 Личните данни, които известявате на Pizzerito чрез www. pizzerito.com, било при регистрирането ви, било на последващ етап, се събират, ползват и обработват, съгласно действащите разпоредби за защита на личните данни.
 Достъпът до личните ви данни се позволява само на упълномощени лица, които е необходимо да имат достъп с цел да бъде възможно завършването на предмета на събирането, ползването и обработката им, както това се известява при настоящите условия. В тези рамки Pizzerito си запазва правото да предоставя упълномощен достъп или/и право на ползване и обработка на личните ви данни на  юридически или физически лица, на които е възложено изпълнението на обработката.
 Pizzerito  си запазва правото да ползва данните, които й се предоставят чрез www. pizzerito.com , по начин, че да не е възможна идентификацията или разкриването на лицето, което касаят, за статистически, промоционални, проучвателни или и рекламни цели, известявайки ги и на трети лица, напр. дружества за проучване, компетентни за завършване на гореспоменатите цели.
 Pizzerito си запазва правото да изменя настоящите условия за ползване, като ги качва на  www. pizzerito.com
Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www. pizzerito.com, съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.
 

Онлайн магазин
Pizzerito - Пицерито © 2019